Ganka Slavova
BG
/
EN

 

Биография

Родена:

Образование:

Самостоятелни изложби:

Допълнителна информация:

За автора

Ganka Slavova Художничката Ганка Славова е сред малцината творци днес, които работят класически текстилни техники. В паната си тя използва традиционни изразни средства - вълна, юта, въжета и коприна. Друга нейна любов е живописно рисуваната коприна, наситена с поетичност и емоция, изпълнена виртуозно. Авторката черпи вдъхновение от багрите и формите в природата. Предпочитани нейни теми са морето, цветята, пейзажите и абстрактните импресии. Една от любимите ù фрази принадлежи на Мария Кюри : „Да черпиш от живота мечти, да даваш на мечтите живот”.

ДизайнYosif Yosifov&Elena Yordanova